08 - Nguyễn Huệ Thành Phố Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị
02333.556.135baotangtinhqt@gmail.com
  • Tổ hợp trưng bày Bom
  • Súng Thần công
  • Bức phù điêu Lá Nhĩ (tympan) Trà Liên 2
ẤN PHẨM, BÀI VIẾT

NGHỀ CHẺ ĐÁ Ở VÙNG TÂY GIO LINH

Vùng tây Gio Linh với địa hình là những đồi đất đỏ bazan dạng bán bình nguyên được người dân địa phương gọi là xứ Cồn Tiên.

VỀ NHÓM HIỆN VẬT "HỦ GẠO TIẾT KIỆM" TẠI BẢO TÀNG QUẢNG TRỊ

VỀ NHÓM HIỆN VẬT "HỦ GẠO TIẾT KIỆM" TẠI BẢO TÀNG QUẢNG TRỊ

Bảy mươi năm đã trôi qua nhưng những ký ức đau thương vẫn mãi còn đó trong lòng những lớp người đã từng sống qua nạn đói kinh hoàng năm 1945

ỨNG DỤNG TIN HỌC TRONG VIỆC QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC THÔNG TIN HIỆN VẬT TẠI BẢO TÀNG QUẢNG TRỊ

ỨNG DỤNG TIN HỌC TRONG VIỆC QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC THÔNG TIN HIỆN VẬT TẠI BẢO TÀNG QUẢNG TRỊ

Công nghệ thông tin hiện nay là một trong những động lực quan trọng  đối với sự phát triển của xã hội. Những năm gần đây,

VÀI NÉT VỀ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYÊN HƯỚNG DẪN VÀ GIỚI THIỆU KHÁCH THAM QUAN TẠI BẢO TÀNG QUẢNG TRỊ

Được thành lập từ những ngày đầu mới chia tách tỉnh nhưng do những điều kiện khách quan và chủ quan nên đến gần hai mươi năm sau Bảo tàng Quảng Trị mới khánh thành nhà trưng bày và chính thức mở cửa đón khách tham quan.

NGUYỄN HOÀNG TRONG TIẾN TRÌNH LỊCH SỬ NAM TIẾN

Vào năm 1558, Ðoan Quận công Nguyễn Hoàng lãnh trách nhiệm vào trấn nhiệm vùng đất Thuận Hoá, đánh dấu một móc lịch sử hết sức quan trọng trong quá Nam tiến khai phá vùng đất mới của quốc gia Ðại Việt.

DI TÍCH VĂN HÓA CHĂM PA Ở QUẢNG TRỊ - NHÌN TỪ NHỮNG HUYỀN TÍCH ĐÃ ĐƯỢC VIỆT HOÁ

Một học giả người Pháp là ông A.Laborde khi nghiên cứu về những dấu tích của văn hoá trên đất Quảng Trị những năm đầu thế kỷ XX đã viết rằng: “Nếu người ta muốn trở về với nguồn gốc lịch sử, thời cổ xưa của Quảng Trị

MỘT SỐ PHÁT HIỆN MỚI VỀ KHU CÔNG XƯỞNG CHẾ TÁC CÔNG CỤ ĐÁ CỦA NGƯỜI NGUYÊN THUỶ Ở XÃ HƯỚNG LẬP, HUYỆN HƯỚNG HOÁ, TỈNH QUẢNG TRỊ.

Hướng Lập là một xã nằm sâu trong thung lũng Trường Sơn, dọc theo đôi bờ sông Xê băng hiêng và các suối nhỏ - chi lưu của con sông này. Mặc dù với địa hình hiểm trở và xa xôi như vậy, nhưng nơi đây đã có nhiều nhà khoa học và các đoàn cán bộ đến nghiên cứu.

THƯỢNG THƯ LÊ TRINH - MỘT ĐẠI THẦN TRIỀU NGUYỄN CÓ TÌNH CẢM VỚI QUÊ HƯƠNG ĐẤT NƯỚC

Trước đây trong cuộc hội thảo khoa học, chúng tôi đã có đôi lời đề tựa, do điều kiện thời gian không cho phép nên quá trình tìm hiểu tư liệu không được như ý muốn.

VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG SƯU TẬP HIỆN VẬT TẠI BẢO TÀNG QUẢNG TRỊ.

Sưu tập hiện vật Bảo tàng liên quan đến toàn bộ khâu công tác của Bảo tàng mà trước hết là gắn liền với công tác sưu tầm nhằm hình thành nên hệ thống sưu tập - cơ sở vật chất của sự tồn tại Bảo tàng; sau đó nó gắn liền với việc tổ chức kho bảo quản và công tác trưng bày hiện vật Bảo tàng.

Tin đã đưa
CHIẾN DỊCH ĐƯỜNG 9 - KHE SANH TRONG TIẾN TRÌNH CÁCH MẠNG MIỀN NAM (20/8/2018)
CÔNG TÁC SƯU TẦM CỦA BẢO TÀNG QUẢNG TRỊ (1989- 2009) (25/7/2018)
NHỮNG KINH NGHIỆM THỰC TIỄN QUA CÔNG TÁC SƯU TẦM CỦA BẢO TÀNG QUẢNG TRỊ TRONG 20 NĂM (1989 - 2009) (15/7/2018)
BẢO TÀNG QUẢNG TRỊ 20 NĂM XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH (10/7/2018)
NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG CỦA BẢO TÀNG QUẢNG TRỊ TRONG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGÀNH VĂN HOÁ - THỂ THAO VÀ DU LỊCH ĐẾN NĂM 2020. (2/7/2018)
XÂY DỰNG BẢO TÀNG QUẢNG TRỊ TIỀM NĂNG VÀ THÁCH THỨC (26/6/2018)
KÝ ỨC NHỮNG NĂM ĐẦU BẢO TÀNG QUẢNG TRỊ. (26/6/2018)
VỀ NHỮNG LOẠI HÌNH TIỀN GIẤY TẠI BẢO TÀNG QUẢNG TRỊ (21/6/2018)
NÉT ĐẸP TRUYỀN THỐNG TRONG TÍN NGƯỠNG THỜ CÚNG NỮ THẦN VIỆT QUẢNG TRỊ (13/6/2018)
BẢO TỒN, GÌN GIỮ VÀ PHÁT HUY DI SẢN HÁN NÔM LÀNG XÃ Ở QUẢNG TRỊ - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP (28/5/2018)
VÀI NÉT VỀ TRANG PHỤC TRUYỀN THỐNG CỦA HAI TỘC NGƯỜI BRU - VÂN KIỀU VÀ TÀ ÔI Ở QUẢNG TRỊ (7/5/2018)
NHỮNG PHẨM CHẤT, NĂNG LỰC VÀ KỸ NĂNG CƠ BẢN CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN VIÊN BẢO TÀNG (7/5/2018)
TỔNG QUAN VỀ DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ TỈNH QUẢNG TRỊ (3/5/2018)
VÀI SUY NGHĨ VỀ Ý NGHĨA CỦA HIỆN VẬT VÀ HÌNH ẢNH TỐ CÁO TỘI ÁC CỦA ĐẾ QUỐC MỸ TRƯNG BÀY TẠI BẢO TÀNG QUẢNG TRỊ (3/5/2018)
VÀI SUY NGHĨ VỀ BẢO TÀNG TRONG HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH (12/4/2018)


Thiết kế bởi: Công ty TNHH MTV Xa Lộ Thượng mại