08 - Nguyễn Huệ Thành Phố Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị
02333.556.135baotangtinhqt@gmail.com
  • Tổ hợp trưng bày Bom
  • Súng Thần công
  • Bức phù điêu Lá Nhĩ (tympan) Trà Liên 2
Kiến thức lịch sử văn hóa

(Demo) Hội thảo khoa học “Bảo tàng và bản sắc văn hóa địa phương”

(Demo) Hội thảo khoa học “Bảo tàng và bản sắc văn hóa địa phương”
Ngày 08/6/2016, tại Hội trường Trường Đại học Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh, Khoa Văn hóa Dân tộc Thiểu số - Trường Đại học Văn hóa Tp.HCM tổ chức Hội thảo khoa học “Bảo tàng và bản sắc văn hóa địa phương”.
Tin đã đưa

Thiết kế bởi: Công ty TNHH MTV Xa Lộ Thượng mại